הספר

המדריך הישראלי ל-PHP מבוסס על הקורס "PHP Fundamentals" שניתן למצוא בחינם באתר www.abelski.com. באתר זה ניתן גם למצוא פורומים, תרגילים וחומרי הדרכה נוספים אשר יכולים ללוות את השימוש בספר זה.

ניתן להוריד את פרקי הספר בקישורים הבאים:
הקדמה
הבסיס
פונקציות
מערכים
מחרוזות תווים
תבניות טקסט
טפסים
ה-HTTP Headers
ניהול Session
תיכנות מונחה עצמים
טיפול בשגיאות
יכולות שיקוף
בסיס נתונים
הספריה הסטנדרטית של PHP
גישה לקבצים
תקשורת

הקורס היסודי והמעמיק ביותר ללימוד שפת התכנות קוטלין כולל 90 שעות אקדמיות ב-18 מפגשים - Kotlin Fundamentals