סרטונים

בעמוד זה מפורטים קישורים למגוון רחב של וידאו קליפים קצרים וממוקדים שיצרתי לצורך מתן הסבר נוסף. אורכם של רוב הוידאו קליפים איננו עולה על 8 דקות וכולם צולמו בעברית.

הקדמה
התקנה של Zend Server
הרצת תכנית פשוטה ב-PHP על Zend Server
כתיבת תכנית Hello World ב-Eclipse
ביצוע Debugging באמצעות ה-Eclipse
הרצת תכנית פשוטה ב-PHP על Xampp
התקנה של Xampp
המערכת לניהול גירסאות של ה-Eclipse
התקנה של PHP על שרת IIS
הרצת תכנית פשוטה ב-PHP על שרת IIS של מיקרוסופט
התגיות הקצרות שנתמכות כברירת מחדל החל מ-PHP 5.4
שינוי הגרסה של php שעימה סביבת הפיתוח עובדת
הסבר לקובץ php.ini שקיים בסביבת ההרצה
התקנה, הגדרות ראשוניות והגדרת אופן ההרצה ב-Eclipse

הבסיס
אופן השימוש בלולאת while
אופן השימוש בלולאת do while
אופן השימוש בלולאת for
משפט if פשוט
משפט if else פשוט
ההבדל בין include ו-require
הפונקציה empty החל מ-php5.5
האופרטור ** לחישוב העלאה בחזקה
ה-charset encoding של דפי PHP
יצירת קבועים ואיתחולם בביטוי שכולל קבועים אחרים

פונקציות
הגדרה של פונקציה חדשה
אופן פעולתה של פונקציה רקורסיבית
מקרים שבהם נשתמש ברקורסיה
פונקציה עם פרמטר by reference
התמיכה של php ב-closures
הגדרה של Variadic Function
חילוץ אוטומאטי של הארגומנטים ממערך

מערכים
יצירת מערך פשוט
שימוש בפונקציה array_walk
יצירת מערך שה-keys שלו הם ערכים מטיפוס string
הסבר לאופן יצירת מערכים רב מימדיים
לולאת foreach
יצירת מערך באופן מקוצר החל מ-php.4
פונקציה אשר מחזירה מערך
השוואה של מערכים באמצעות == ובאמצעות ===
מיון מערכים באמצעות הפונקציה usort
השימוש ב-list כדי לבצע השמה של values של מערך אל תוך משתנים
הסיבה להבדל בין == ו- === בהשוואה של מערכים
השימוש ב-list construct בתוך לולאת foreach
פניה לקבלת ערך מסויים במערך מייד לאחר יצירתו באותו משפטforeach

מחרוזות תווים
הפעלה פשוטה של הפונקציה strtr
הפעלה של הפונקציה strstr תוך שליחה של מערך
הסבר לאופן פעולתה של הפונקציה strspn
הסבר לאופן פעולתה של הפונקציה strcspn
הסבר לאופן פעולתה של הפונקציה str_replace
הסבר לאופן פעולתה של הפונקציה substr
הסבר לאופן פעולתה של הפונקציה printf
פניה לקבלת תו מסויים במחרוזת תווים מייד לאחר יצירת המחרוזת

תבניות טקסט
הפעלת הפונקציות preg_match ו-preg_match_all

טפסים
יצירת טופס פשוט ב-HTML
העלאת קובץ לשרת
ביצוע Debugging לטפסים
בדיקת קלט מהמשתמש
הפונקציה password_hash
אלגוריתמים לחישוב hash value

HTTP Headers
הסבר ל-MIME Media Types Specification
אופן השימוש בפונקציה ob_gzhandler

תיכנות מונחה עצמים
הקדמה לתיכנות מונחה עצמים
הגדרה של מחלקה חדשה
הגדרה של מתודות במחלקה
הגדרה של constructor במחלקה
הסבר להרשאת הגישה private
הסבר לאופן פעולתה של המתודה toString__
הגדרה של מחלקה חדשה שיורשת מאחרת
שימוש ב-parent כדי לגרום להפעלתה של מתודה שנדרסה
שימוש במחלקה אבסטרקטית והדגמה של פולימורפיזם
הגדרה של מתודה סטאטית
הסבר לאופן השימוש באופרטור instanceof
הסבר לאופן השימוש ב-interfaces
הדגמה לאופן השימוש ב-interfaces
שימוש במנוע החיפוש Bing
הגדרה של trait חדש
הפונקציה debugInfo__ שהופיעה ב-PHP5.6

ניהול sessions
הסבר לאופן שבו מנהלים sessions ב-PHP

בסיס הנתונים
אופן השימוש ב-phpmyadmin
עבודה עם בסיס נתונים

גישה לקבצים
עבודה בסיסית עם קבצים
עבודה עם קבצי CSV

תקשורת
דוגמא לתקשורת בסיסית

תבניות תיכנות
דוגמא למימוש של Singletone ב-PHP
דוגמא למימוש של Factory ב-PHP
דוגמא למימוש של Proxy ב-PHP
דוגמא למימוש של Template ב-PHP
דוגמא למימוש של Facade ב-PHP
דוגמא למימוש של Adapter ב-PHP
דוגמא למימוש של Prototype ב-PHP
דוגמא למימוש של Decorator ב-PHP
דוגמא למימוש של Strategy ב-PHP
דוגמא למימוש של Abstract Factory ב-PHP
דוגמא למימוש של Memento ב-PHP
דוגמא למימוש של Builder ב-PHP

יכולות שיקוף
הפונקציה get_defined_functions()
המחלקה ReflectionClass
המחלקה ReflectionMethod
המחלקה ReflectionParameter
המחלקה ReflectionProperty
קבלת השם המלא של מחלקה

פייסבוק
פיתוח אפליקציה בסיסית לפיסבוק
פרסום הודעה על הקיר של המשתמש
גישה לתמונות של המשתמש
קבלת מידע על ה-likes של המשתמש
קבלת מידע על החברים של המשתמש

וורדפרס
התקנה של וורדפרס
התקנה של WordPress על OpenShift

כלי פיתוח
ביצוע profiling באמצעות zend studio

מחשוב ענן
אופן השימוש ב-PHPCloud
אופן השימוש ב-Open Shift
התקנה של WordPress על OpenShift

הגדרה של generator function
הגדרה של generator function שמחזירה by reference
הגדרה של generator function שמחזירה key+value pairs
הגדרה פשוטה של generator function

טיפול בשגיאות
הבלוק finally בטיפול ב-exceptions

פיתוח REStful Web Services
דוגמא פשוטה לשימוש ב-Slim Framework
טיפול ב-HTTP Methods שונים באמצעות Slim Framework

שימוש ב-namespaces
שימוש באופרטור use כאשר משתמשים ב-namespaces

שימוש ב-PHPStorm
השימוש בחלון ה-terminal שמהווה חלק מסביבת הפיתוח PHPStorm
שינוי הגופן בסביבת הפיתוח PHPStorm
התקנת plugins בסביבת הפיתוח PHPStorm
ה-Tool Windows בסביבת הפיתוח PHPStorm
כתיבת Hello World באמצעות PHPStorm
התקנה, הגדרות ראשוניות והגדרת אופן ההרצה ב-PHPStorm
ביצוע debugging באמצעות Xampp ו-PHPStorm ותוך שימוש ב-XDebug

הדרך המהירה ביותר עבור בעלי רקע בתכנות מונחה עצמים לביצוע המעבר לקוטלין - Kotlin Fast Track